Strategisk AI

En undersökning kring hur AI / Artificiell Intelligens tillämpas i näringslivet idag. Väljer du att delta har du även möjlighet att få en sammanfattning av resultatet av denna undersökning. Vi kommer aldrig dela / publicera enskilda svar utan endast sammanställning och slutsatser av aggregerad data.
  • OBS! Möjligt att välja flera alternativ.
  • OBS! Möjligt att välja flera alternativ.
  • Om du vill ha en sammanställning av resultatet av denna undersökning, vänligen ange din epost här (frivilligt).